Polecamy rzeki

Spywy kajakowe

Pogoda
Drukuj

Spywy kajakowe - Kajaki - rzeka eba


Etap od Sianowa do Boegopola Wielkiego

czas spywu 3 dni

Jezioro Sianowskie jest niewielkie, ale adne. Jego poudniow cz otaczaj wysokie zalesione wzgrza, a po stronie zachodniej wznosi si ysa Gra (220 m n.p.m.), bdca wietnym punktem widokowym. Od pnocy jezioro graniczy z polem i z malekim Sianowem (118 km)
eba wypywa z jeziora na zachd od wioski. Ma tu 3-4m szerokoci, 30 cm gbokoci, a jej brzegi s zaronite krzakami. Prd zamiera, trzeba wic mocno wiosowa. Za drewnianym mostkiem rzeka rozwidla si ? lew odnog blokuje zastawka, ktr obchodzi si od lewej strony. Dalej trasa prowadzi do myna Cieszonko ( przenoska 150m wysokim prawym brzegiem), przemierza dziko wygldajc dolin i zbliywszy si do lasu, skrca na pnoc. Kolejne miejscowoci na szlaku oznaczaj dalsze przeszkody. Jaz w Strzyszej Budzie ( 114 km) pokonuje si praw odnog, z ktrej trzeba przej 60 m w lewo, na uchodzcy spod myna kana. Z kolei na wysokoci Nowej Huty (112 km) cignie si duga na 200m mielizna, co oznacza konieczno holowania kajaka. Przez cay czas eb zasilaj niewielkie cieki, dziki czemu rzeka poszerza si do 8 m.
Most drogowy w Mioszewie ( 108 km), gdzie stoj zaledwie 4 gospodarstwa, wyznacza pocztek najadniejszego, lecz i najtrudniejszego odcinka przeprawy. Rzeka wpywa zygzakami midzy strome i zalesione wzgrza, majce po 80 ? 120 m wysokoci wzgldnej. Midzy pierwszymi wzniesieniami przebija si z impetem, obic gbokie koryto, pene kamieni rnej wielkoci. Prd jest tak szybki, e wiosa su wycznie do kontrolowania przed przeszkodami ? gazami i przewrconymi drzewami. Po pierwszym przeomie nieco odpoczynku zapewnia krtki odcinek prowadzony przez ki, po czym zaczyna si kolejny przeom, wprawdzie nie tak dziki, ale ze wzgldu na bystrza i zanurzenie w wodzie gazy jest rwnie niebezpieczny. Gdy tylko minie si wyrobisko wirowni, bielejce na lewym stoku doliny, nurt zwalnia. Na stawie w Tuczewie ( 102 km) czeka kajakarzy ldowanie po lewej stronie, przenoska przez most i niewygodne wodowanie za mynem z prawego brzegu ( okoo 80 m).
Na pnocnym przedpolu wioski od gwnego koryta odchodzi w lewo wski kana, ktrym przy wysokim stanie wd mona spyn wzdu brzeziny, a potem przerzuci kajak 30 m na rzek. Jeli wybierze si gwny nurt, odpywajcy od zachodu wysokie wzgrze, naley najpierw obej blokujc go zastawk. Obie trasy zapewniaj p godziny spokojnej przeprawy, pniej jednak eba przypiesza i wpada w wysoki las. Zwalonych drzew nie ma co liczy, trzeba tylko uwaa, by nie da si pod nie wcign. Najwiksze niebezpieczestwo stwarzaj due, zanurzone pnie, spitrzajce wod w czterech miejscach, przez ktre kajak trzeba spawi . W bliskiej odlegoci od siebie koryto przegradzaj progi zniszczonych mynw, pomidzy ktrymi cign si na przemian bystrza i pycizny. Progi wygodnej bdzie obej ( pierwszy od prawej, drugi od lewej strony), ewentualnie przy wysokim poziomie wd przez drugi prg mona kajak spawi.
Nurt w dalszym cigu jest szybki, mija samotn leniczwk stojc na prawym brzegu. Pniej podmywa od zachodu wysokie zalesione wzgrze i wpada pod niski mostek Paraszyna, pod ktrym rozbija si o liczne kamienie. Dowiadczeni kajakarze pewnie tdy przepyn, pozostali winni obej mostek od lewej strony. Bystrze prowadzi a do pobliskiej elektrowni, ale pynie si ju atwiej ni pod mostkiem. Ominicie zakadu prawym brzegiem nie jest zbyt wygodne, trzeba bowiem i 40 m wsk ciek, majc po jednej stronie siatk, a po drugiej strom skarp. Za elektrowni dolina eby poszerza si, ale nurt ginie w gbokim na 3-4 m rowie. Mimo, e koryto zwa go do 5m, rzeka nie zyskuje na gbokoci, nadal ledwie 30-centymetrowej. Jedynie dno staje si piaszczyste, usane maymi kamieniami, w sam raz do brodzenia. eba, skrcajc agodnymi zakolami na pnocny zachd, oddala si od lasu, ale jego brak rekomenduje bujna szata nadbrzenej rolinnoci. W wielu miejscach pochylone nad wod drzewa tworz tunele. Po pgodzinie trasa przecina Boepole Mae, przechodzi pod torowiskiem, pod sosn i dociera do Boegopola Wielkiego.


Etap od Boegopola Wielkiego do Lborka

czas spywu 1 dzie

Obrawszy u granic wioski kierunek zachodni, rzeka meandruje przez rwninne, podmoke pola, z dala od ludzkich siedzib. Zwalnia, poszerza si do kilkunastu metrw, przybiera ciemnozielony odcie. Monotonia krajobrazu nie razi, bo spoza gstej ciany z i tak nie wida okolic. Denna rolinno pleni si bujnie, a e nadal jest pytko, mona odnie wraenie, e przemierza si wielk zielon autostrad. Coraz wicej starych drzew zapowiada blisko czyc (72 km), w ktrych nad korytem przechodzi niski most drogowy. Okoliczne czki daj ostatni sposobno do wypoczynku, gdy a do Lborka nie ma miejsc dogodnych do wyldowania. Kawaek za czycami eba znika w gbokim na 4 m , stromym i piaszczystym rowie, sporadycznie poronitym krzakami i drzewami. Po kilku kilometrach jar si koczy, a trasa przechodzi pod szos ? po lewej stronie ley osiedle Mosty ( 61 km). Potem znw pojawiaj si przybrzene krzaki, ale ponad nimi wida ju pierwsze zabudowania Lborka.


Etap od Lborka do eby

czas spywu 2 dni

Do ujcia warto popyn wycznie po to, by mc podziwia ogrom jeziora ebsko i pikno miasta eby. Trzeba jednak pamita, e ostatni etap nie dostarczy wrae, a mionicy wyzwa i urozmaiconych tras mog si wrcz znudzi. Przez Lbork eba przepywa uregulowanym gbokim korytem o do niedostpnych stokach, na wielu odcinkach omurowanych. Przed zamkiem przepywa pod wysokim mostem drogowym i skrca w lewo. Prowadzcy wok zamku kana myski nie jest spawny, bo znika przed budynkiem przemysowym. Za rozwidleniem do gwnego koryta wpada lewy dopyw, Okalica, po czym rzeka przepywa pod nikomu niepotrzebn rur i pod kilkoma mostami. Trawiaste brzegi, poroniete u szczytu starymi drzewami, wygldaj estetycznie, ale miejscowi traktuj koryto jako mietnik, wic trzeba uwaa na lece w dnie rupiecie, w tym samochodowe blachy. Za Lborkiem eba zamienia si w szeroki 20-30 m kana o obwaowanych, poronitych trzcin brzegach. Staje si te gwn osi sieci rowerw melioracyjnych. Prd zwalnia, gboko wzrasta do 1m, ale stopie zanieczyszczenia wd nie zachca do kpieli. Wok rozcigaj si niemal po horyzont ki i pola, im dalej na pnoc, tym bardziej podmoke. Z pocztku wida w oddali zalesione stoki doliny i jakie wioski, ale kilka kilometrw za miastem way staj si wysze i bardziej niedostpne, zasaniajc widok. Minwszy Chociewko ( 48km) rzeka skrca na pnoc. Monotoni przeprawy ubarwia ptactwo, coraz liczniej pojawiajce si na szlaku. Jednym utrudnieniem s drewniane mostki nisko zawieszone nad wod ? trzeba uwaa, by nie stukn o nie gow. Wysoki most drogowy trasy Wicko ? Gwczyce ( 25km) jest ostatni miejscem, w ktrym osoby niemajce zezwolenia na przepynicie przez Sowiski Park Narodowy mog poegna rzek. Po 5 km eba dopywa do granic parku narodowego. Z wysokoci waw wida po obu stronach morze trzcin, na pnocy wielkie jezioro, a po prawej malek Ga, gdzie u gospodarzy mona robi namiot. Jeszcze kilkanacie minut wiosowania i ju si jest na akwenie. Jezioro ebsko( 7142 ha, gboko do 6,3 m) powstao wskutek odcicia wielkiej zatoki morskiej przez narastajc mierzej. Jego dugo wynosi 16,4 km, a najwiksz szeroko 7,6 km. Od poudnia w wody jeziora wrzynaj si dwa wielkie zabagnione pwyspy. Przystanie s w izbicy ( 3 km na zachd od ujcia eby), na mierzei ? koo wyrzutni torped i w Rbce ? oraz w arnowskie. Szeroka rozlana eba wypywa ze wschodniego kraca ebska, po czym szybko pynie do miasta eby. W centrum ( za mostem) wpada do niej, od prawej strony skanalizowana rzeczka Chest. Pync dopywem pod prd, po 1,3 km dotrze si na jezioro Serbsko, bdce enklaw windsurferw.
 
Agnieszka Jakubowska
Tel. 697 697 701
GG: 10403652

kontakt@kajakiswornegacie.pl

Kajaki
Nasze kajaki
Pole namiotowe - camping nad Brd
Noclegi Swornegacie
Restauracja Lena Swornegacie Kajaki